Leiebetingelser

OBS! Bestillingen din er først bindene når vi har bekreftet den.

Angrerett

I henhold til den danske forbrukeravtaleloven § 9, stk. 2, nr. 2 gjelder ikke angrefristen på avtaler om innkvartering. Se våre regler for kansellering nedenfor under Trygghetsgaranti.

Ankomst og avreise

Leieavtalen starter kl. 15 på ankomstdagen og opphører senest kl. 10 på avreisedagen (senest kl. 11.00 hvis avreisedagen er en søndag).

Servicekonsulenten kontaktes senest ett døgn før leieperiodens start på det gitte telefonnummeret, slik at dere kan avtale nøkkelovertakelse osv.

Etter ankomst til sommerhuset vil husets servicekonsulent ønske velkommen, og informere om huset og dets fasiliteter. Samtidig betales depositum og eventuell rengjøring*. Ved avreise beregnes og betales forbrukskostnader.

Avbestilling/annullering

Se våre regler for annullering nedenfor under Trygghetsgaranti.

Avbestillingsforsikring

(Se nedenfor under Trygghetsgaranti)

Bestilling og betaling

Når du bestiller et feriehus på Luksushus.no, er bestillingen din først bindene når vi har bekreftet den. Vi sender bestillingsbekreftelsen på e-post.

Etter bestilling vil leietaker motta bekreftelse med en kobling til betalingsopplysninger, informasjon om nøkkelen og veibeskrivelse. Ved bestilling av sommerhus kreves det forskuddsbetaling på 25 % av leiebeløpet.

Resterende beløp betales ca. 8 uker før leieperioden starter.

Ved bestilling under 8 uker før leieperioden starter, må hele beløpet betales med en gang.

Hvis betalingsbetingelsene ikke overholdes, kan leieavtalen annulleres fordi manglende betaling betraktes som brudd på avtalen. Ev. betalt forskudd refunderes ikke.

I tillegg til betaling av leie betales eventuell rengjøring og depositum ved ankomst, eller på nett før ankomst ved å logge på med leietakerens informasjon, angitt i bestillingsbekreftelsen. Ved avreise trekkes energiforbruket fra depositumet. Mer om dette nedenfor.

Utleie av feriehus er fritatt for merverdiavgift i Danmark. Prisene er derfor uten merverdiavgift. Prisene er dagspriser.

Når du handler med Luksusushus.no inngås avtaler på norsk. Hvis du ønsker en kopi av bestillingsbekreftelsen, kan du sende en e-post til info@luksushus.no eller logge inn på siden.

På luksushus.no kan du betale med:
Visa 
Mastercard 
Bankoverføring

Det kan ikke trekkes et større beløp enn det du godkjenner når du gjennomfører kjøpet.

OBS! Beløpet er uten mva fordi utleie av feriehus er fritatt for mva i Danmark.

Demobilder

I enkelte husbeskrivelser på www.luksushus.no vises det demobilder. Det vil si at bildene ikke er av det aktuelle huset, men et tilsvarende hus. Vær oppmerksom på at møblement og annet interiør kan være forskjellig fra huset på bildene.

Depositum*

Depositum og sluttrengjøring kan betales på tre forskjellige måter:

 •  Betal i kontanter til husets servicekonsulent ved ankomst.
   
 • Betal på nett før ankomst ved å logge på med leietakerens informasjon, angitt i bestillingsbekreftelsen. 
   
 • Betal med bankoverføring. Beløpet må være synlig på kontoen vår senest tre dager før ankomst. Merk at det kan gå opptil tre uker før det endelige oppgjøret av depositumet er klart.

Summen oppgis i bestillingsbekreftelsen. Hensikten med depositum er utelukkende å sikre huseierens interesser ved eventuelle skader på sommerhuset.

Depositumet returneres ved avreise, gitt at det ikke er noen skader på sommerhuset eller inventaret. Før tilbakebetaling trekkes energiforbruket fra. Skulle energiforbruket overstige depositumsbeløpet, får dere en regning på det overskytende beløpet når det beregnes.

MERK:
Hvis leieperioden overstiger 13 dager, kreves det dobbelt depositum ved ankomst.

Energiforbruk/forbruksberegning

Leietaker skal ved ankomst og avreise lese av forbruksmålere og notere tallene sammen med servicekonsulenten. Ved avreise beregnes forbrukskostnaden og beløpet trekkes fra det betalte depositumet. Forbruk omfatter strøm, vann og oppvarming. Enhetsprisene oppgis alltid på din side på luksushus.no og på leiebeviset.

Vær oppmerksom på at du som leietaker dekker generelle utgiftskostnader under hele leieperioden, med mindre det er inngått en avtale med Luksushusets servicekonsulent på forhånd om sen ankomst og/eller tidlig avreise.

Energiforbruket i feriehus med boblebad og basseng varierer veldig i forhold til husets størrelse, utstyr, værforhold, antall mennesker og generell bruk av huset.

Man bør regne med et høyere energiforbruk i feriehus med boblebad og basseng i forhold til tradisjonelle sommerhus, da det kreves mer energi til å varme opp basseng og boblebad.

Du må gjerne kontakte oss per telefon, hvis du ønsker et uforpliktende anslag over forbruket i bestemte hus.

Fasiliteter

De fleste luksussommerhus har vaskemaskin, svømmebasseng, boblebad, sauna, lufthockey, parabol, TV og liknende til rådighet. Siden disse fasilitetene står leietaker gratis til rådighet, kan ikke Luksushus.no og eieren av sommerhuset holdes ansvarlig for midlertidige og uforutsette hendelser, feil og mangler.
Skulle noe slikt oppstå må servicekonsulenten kontaktes, som da forsøker å løse problemet så raskt som mulig.

Feil/reklamasjon

Hvis det konstateres feil ved det leide luksushuset, skal leietaker omgående melde fra om dette til husets servicekonsulent, som innen rimelig tid skal prøve å rette feilen.

Hvis feilen ikke kan rettes innen rimelig tid, har leietaker krav på å motta kompensasjon fra Luksushus.no og husets eier.

Skriftlige reklamasjoner kan rettes til:

Luksushus.no
Livøvej 2A
DK-8800 Viborg
eller info@luksushus.no

Luksushus.no er medlem av Feriehusudlejernes Brancheforening. Foreningen har opprettet en klagenemd, som behandler klager fra leietakere som ikke har funnet en tilfredsstillende løsning med utleiebyrået.
Les mer på www.fbnet.dk

Du kan også bruke EU-kommisjonens nettbaserte klageportal. Portalen finner du her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Feil

Alle opplysninger på Luksushus.no og i vårt øvrige materiell er formulert og videreformidlet i henhold til Luksushus.no sine kunnskaper og så korrekt som mulig. Det tas forbehold om feil, endringer, tastefeil osv.

Force majeure

Dersom leien ikke kan gjennomføres eller vanskeliggjøres helt eller delvis på grunn av forhold som forårsakes av – eller er et resultat av – handlinger eller omstendigheter, som Luksushus.no og/eller huseieren ikke har kontroll over, inkludert – men ikke begrenset til – oversvømmelse, brann, jordskjelv, inngrep fra myndighetenes side, krig, terrortrusler eller terrorhandlinger, opptøyer eller mindre sivile uroligheter, nasjonale nødsituasjoner, revolusjon, embargoer, handelskriger, epidemier, pandemier, stenging av grenser eller stenging av avgrensede geografiske områder, frihetsbegrensninger, streiker eller andre arbeidskonflikter, vil slik umuliggjørelse eller vanskeliggjørelse ikke gi leietakeren rett til å kansellere eller på noen annen måte endre leieavtalen. Med mindre trygghetsgarantien gir leietaker en annen mulighet, vil leieavtalen fortsatt være gjeldende i henhold til de avtalte vilkårene, og Luksushus.no og huseier kan ikke anses for å ha misligholdt eller brutt leieavtalen. Luksushus.no og huseieren kan derfor heller ikke bli pålagt å tilbakebetale leie som er betalt. Dersom betaling ikke har funnet sted når grunnen til brudd på kontrakt fastsettes, skal leier likevel betale summen som ble avtalt da bestillingen ble gjort. Luksushus.no og huseieren kan heller ikke på noen som helst annen måte stilles til ansvar for og/eller hefte overfor leietakeren.

Grupper

Det er ikke tillatt for ungdomsgrupper å leie luksushus. En ungdomsgruppe defineres som en gruppe gjester som hovedsakelig er under 25 år.

Hvis de ovennevnte betingelsene ikke overholdes, kan Luksushus.no, huseieren eller servicekonsulenten avvise gruppen ved ankomst eller under oppholdet. Leien vil ikke bli refundert.

Hensyn

Vi oppfordrer til godt naboskap mellom feriehuseiendommene ved å utvise hensyn overfor naboer og andre gjester i området. Dette gjelder for eksempel ro etter kl. 22.00. 

Hems

I flere av luksushusene er det hems med soveplasser. Disse soveplassene er vanligvis ikke egnet til mindre barn, eldre personer eller personer med vanskeligheter for å gå, da man må opp en stige for å komme til hemsen. Bruk av hemsen skjer på leietakers eget ansvar.

Internett og TV

Internett og TV er ekstraytelser som feriehuseieren stiller til disposisjon. Feriehusområder kan påvirkes av mangelfull dekning, og Luksushus.no og feriehuseieren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer som skyldes dårlig signal, mangelfull dekning eller for lav hastighet. Det samme gjelder overbelastning av antenner, kabelproblemer og andre problemer hos leverandøren. Bruken av ytelsen skal skje i samsvar med gjeldende lov.

Kjæledyr

Opptil to hunder eller katter er velkomne i flere av våre luksushus, mens noen eiere ikke tillater dyr i sine sommerhus. Dette opplyses om i hver enkelt sommerhusbeskrivelse.

Luksushus.no og huseieren kan ikke garantere at det ikke har vært hunder eller katter i huset, selv om kjæledyr ikke er tillatt. Luksushus er ikke ansvarlig for eventuelle allergiske reaksjoner av noen art.

Husk å sjekke gjeldende regelverk for ev. karantene ved innreise med kjæledyr fra utlandet.

Hvis man har med seg kjæledyr, er man forpliktet til å sørge for at de er under kontroll, ikke sjenerer naboene og alltid oppholder seg på eiendommen eller holdes i bånd. Det er ikke tillatt å la kjæledyr være alene hjemme i luksushusene våre. Kjæledyr får ikke oppholde seg i sengene eller på møblene. Alle hår og etterlatenskaper fra kjæledyr skal fjernes fra huset og uteområder før avreise – også hvis sluttrengjøring bestilles.
I enkelte av sommerhusene våre er det på forespørsel tillatt å ta med flere kjæledyr. I slike tilfeller er bestilling av sluttrengjøring obligatorisk, og det påløper et gebyr på 250 kr for hvert ekstra kjæledyr.  

Leieskader

(Se nedenfor under Trygghetsgaranti)

Nybygde hus

Ved nyere sommerhus har ikke alltid gress, busker og liknende rukket å gro.

Nøkkel

Servicekonsulenten kontaktes før ankomst for informasjon om utlevering av nøkkel.

Kontaktopplysninger oppgis i bestillingsbekreftelsen.

Parkering

Det er tillatt å parkere det antall biler som har plass på eiendommen på feriehusets parkeringsområde. Alle andre biler må parkeres andre steder, der de ikke sjenerer naboene. Det henvises til gjeldende parkeringsregler.

Personantall

Personantallet oppgitt på hver husbeskrivelse viser til antall gjester som kan bo i sommerhuset samtidig (barn under 3 år som bruker reiseseng og barnestol er ikke medregnet).

Hvis det befinner seg flere personer i sommerhuset eller på tomten, kan huseieren, servicekonsulenten eller Luksushus.no bortvise de ekstra personene uten forvarsel.

Hvis dette ikke overholdes, har Luksushus.no rett til å oppheve leieavtalen og bortvise alle beboere uten ytterligere varsel og refundering av leieprisen.

Personskade

Opphold i et luksusferiehus og bruk av alle husets fasiliteter og lekeapparater, både innendørs og utendørs, skjer på eget ansvar, og Luksushus.no er derfor ikke ansvarlig for personskade i forbindelse med et opphold. All ferdsel på hemsen er på eget ansvar. Kontroller alltid at stigen til hemsen, trampolinen, husken osv. er korrekt montert før bruk.
I noen tilfeller vil det ikke være mulig å bruke svømmebassenget i en kort periode etter at det er kontrollert. Bassengteknikeren vil informere deg dersom dette skulle være aktuelt. 

Personvern

Du kan se vår policy for personopplysninger her.

Rengjøring

Vi anbefaler å bestille rengjøring av huset. Det er store hus, og det er veldig tidskrevende å rengjøre dem grundig.

Prisen for rengjøring, som utføres av profesjonelle rengjøringsassistenter, avhenger av husets størrelse og utrustning. Prisen oppgis i husets beskrivelse, og rengjøringen betales kontant til servicekonsulenten ved ankomst.

Selv om dere velger å bestille rengjøring, skal følgende gjøres før avreise:
• Opprydding både ute og inne
• Oppvask / tømme oppvaskmaskinen
• Rengjøre grillen
• Tømme søppel
• Kaste tomflasker o.l. i nærmeste container
• Fjerne dyrehår og eventuelle andre etterlatenskaper, hvis det har vært kjæledyr i huset

Hvis det overnevnte ikke er gjort ved avreise, kan servicekonsulenten kreve ekstra betaling for dette.

Velger man å rengjøre huset selv, er det en veiledning til hva som skal gjøres.

Husk å ta med rengjøringsartikler selv.

Røykfritt hus

Vi ber om at det ikke røykes i hus som er røykfrie. Luksushus.no eller huseieren kan derimot ikke garantere at ingen har røyket i huset tidligere. Sigarettsneiper skal fjernes ved røyking utendørs.
I tilfelle overtredelse av røykeforbudet i et av husene våre påløper et gebyr på 3 000 kr.

Servicekonsulent

Hvert luksushus har en lokal servicekonsulent. Servicekonsulenten ønsker dere velkommen ved ankomst, og informerer gjerne om husets fasiliteter og lokalområdet.
Skulle det være noen tvil under oppholdet er det bare å kontakte servicekonsulenten på det angitte telefonnummeret.

Støy

I feriehusområder kan det forekomme støy fra byggevirksomhet, naboer, militære, trafikk eller liknende. Luksushus.no og huseieren kan ikke holdes ansvarlig for dette.
Følgende områder ligger i nærheten av militære øvelsesområder: Blåvand, Ho, Vejers, Nr. Lyngby, Rømø

Svømmebasseng, badstue og boblebad

For å sikre optimal vannkvalitet kontrolleres svømmebassenget regelmessig. Leietaker er forpliktet til å gi bassengteknikeren adgang til bassengrommet, på samme måte som det kan utføres service på bassenget i leietakers fravær. I noen tilfeller vil det ikke være mulig å bruke svømmebassenget i en kort periode etter at det er kontrollert. Bassengteknikeren vil informere deg dersom dette skulle være aktuelt. 

Svømmebassenget er fylt og oppvarmet ved ankomst til huset og holder en temperatur på 26–29 grader.

Leietaker er av sikkerhetsmessige årsaker også forpliktet til å følge enhver anvisning fra Luksushus.no, huseieren eller servicekonsulenten vedrørende bruk av svømmebassenget.

Leietaker er selv ansvarlig for bruk av svømmebasseng, badstue og boblebad.

Mindre barn må aldri oppholde seg i bassengrommet uten tilsyn av voksne.

Det er ikke tillatt å helle vann på badstuen i huset.

Ta med

Ved opphold i et av våre luksushus må dere selv ta med: sengetøy (laken, dynetrekk og putetrekk), puter til hagemøbler, kjøkkenhåndklær, vaskekluter, håndklær, toalett- og rengjøringsartikler inkludert artikler til oppvaskmaskin og vaskemaskin.

Til hus med spillkonsoller og annet elektronisk utstyr kan du ta med egne filmer, spill, musikk osv. Se vår huskeliste her.

Telt, campingvogn o.l.

Det er ikke tillatt å sette opp telt eller parkere campingvogner eller liknende på eller ved tomten.

Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantien er inkludert i leieprisen og dekker det følgende:

Avbestilling/annullering
Hvis leietaker ønsker å endre eller annullere leieavtalen gjelder følgende retningslinjer:
Innen syv dager fra bestillingstidspunktet kan bestillingen endres eller annulleres, hvis det er mer enn 4 uker til planlagt ankomst.

Alle bestillinger med ankomstdato følgende år kan endres/avbestilles gratis frem til 31. oktober inneværende år.

Innen åtte uker før planlagt ankomst:
Ved annullering betales et avbestillingsgebyr på 25 % av leien.

Ved endring betales et endringsgebyr på 650 kr.

Under åtte uker til planlagt ankomst:
Bestillingen kan ikke endres/avbestilles med mindre det dreier seg om en forsikringssak (se mer nedenfor).

Hvis du vil avbestille oppholdet ditt, må du informere oss skriftlig på info@luksushus.no. Vi kommer til å bekrefte avbestillingen via e-post. 

Avbestillingsforsikring

Trygghetsgarantien inneholder avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen dekker dersom du må avbestille bestillingen eller avbryte ferien på grunn av bl.a.

 • dødsfall i den forsikredes nærmeste familie
 • akutt sykdom eller skade i den forsikredes nærmeste familie
 • skilsmisse
 • komplikasjoner forbundet med graviditet
 • uventet oppsigelse av den forsikrede
 • brann eller innbrudd i den forsikredes bolig
 • betydelig skade på sikredes egen virksomhet som følge av innbrudd, brann, bedrageri, oppsigelser utenom kontrakt mv.
 • nødvendig tilstedeværelse som vitne eller jury

Du kan lese de fullstendige forsikringsvilkårene her.

Får du behov for å benytte deg av forsikringen, kan du melde skaden online hos Gouda her.

Leieskader
Leietaker forplikter seg til å behandle det som leies forsvarlig.

Leietaker skal returnere det leide i samme stand som ved overdragelsen. Leietaker er ansvarlig ovenfor luksushuseieren for skader som påføres huset og/eller inventaret i løpet av leieperioden, og som påføres av leietakeren selv eller andre som har fått adgang til luksushuset av leietaker.

Luksushusets servicekonsulent vil utføre en kontroll etter hvert endt leieforhold og før neste leieforhold starter, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller inventar konstateres.

Trygghetsgarantien inneholder også en allrisk forsikring, forsikring som dekker skader på den leide fritidsboligen. Egenandelen er 1000 DKK.

Får du behov for å benytte deg av forsikringen, vennligst kontakt husets servicekonsulent eller Luksushus.no.

Ved til vedovnen

Ved til peis eller vedovn er ikke inkludert i leien. Ved selges ofte lokalt i mindre pakker. Peis eller vedovn skal tømmes for aske før avreise.

Veiavstand

Det kan være lengre veiavstander enn angitt i husbeskrivelsen, da alle avstander er angitt i luftlinje. Det tas forbehold om varierende åpningstider og eventuell sesonglukking hos lokale forretninger og spisesteder..

 

* Andre betingelser er gjeldende for utleie til bedrifter og institusjoner, da depositum og betaling av rengjøring kan betales med faktura før oppholdet.