Trygghetsgaranti

Trygghetsgarantien er inkludert i leieprisen og dekker det følgende:

Avbestilling/annullering

Hvis leietaker ønsker å endre eller annullere leieavtalen gjelder følgende retningslinjer:

Innen syv dager fra bestillingstidspunktet kan bestillingen endres eller annulleres, hvis det er mer enn 4 uker til planlagt ankomst.

Innen åtte uker før planlagt ankomst:
Ved annullering betales et avbestillingsgebyr på 25 % av leien.

Ved endring betales et endringsgebyr på 650 kr.

Under åtte uker til planlagt ankomst:
Bestillingen kan ikke endres/avbestilles med mindre det dreier seg om en forsikringssak (se mer nedenfor).

Avbestillingsforsikring

Trygghetsgarantien inneholder avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikringen gjelder hvis annullering er nødvendig som følge av

  • dødsfall i den forsikredes nærmeste familie
  • akutt sykdom eller skade i den forsikredes nærmeste familie
  • brann eller innbrudd i den forsikredes bolig
  • uventet oppsigelse av den forsikrede
  • start i ny jobb i forbindelse med uventet oppsigelse av den forsikrede
  • skilsmisse 

Se betingelsene her

Får du behov for å benytte deg av forsikringen, kan du finne en fordringsrapport her.

Leieskader

Leietaker forplikter seg til å behandle det som leies forsvarlig.

Leietaker skal returnere det leide i samme stand som ved overdragelsen. Leietaker er ansvarlig ovenfor luksushuseieren for skader som påføres huset og/eller inventaret i løpet av leieperioden, og som påføres av leietakeren selv eller andre som har fått adgang til luksushuset av leietaker.

Luksushusets servicekonsulent vil utføre en kontroll etter hvert endt leieforhold og før neste leieforhold starter, hvor mangler og skader på luksushuset og/eller inventar konstateres.

Trygghetsgarantien inneholder også en ansvarsforsikring, som dekker ødelagt innbo.

Du kan se betingelsene for forsikringen her.

Får du behov for å benytte deg av forsikringen, vennligst kontakt husets servicekonsulent eller Luksushus.no.