Dybbøl mølle

Er det bare Nederland som har historiske møller? Langt ifra. Også Danmark har hollandske møller. Dybbøl mølle er meget interessant og brukes i dag som museum.

Ikke langt unna Sønderborg

Dybbøl mølle ligger bare en syv minutters kjøretur fra Sønderborg langs Dybbølsgade i Sydjylland. Møllen er omtrent en times kjøring fra Kolding via E45.

En mølle fra det 18. århundre

Denne møllen ble opprinnelig bygget i 1744.  Men det vi i dag anser som Dybbøl mølle, har ikke lenger noe særlig til felles med bygningen fra 1744. Møllen har blitt ødelagt og gjenoppbygget flere ganger. Dybbøl mølle er i dag et dansk nasjonalsymbol, noe som kan føres tilbake til dens strategiske betydning i ulike kriger og den turbulente historien til Nordslesvig. Møllen var i drift frem til 1990, men siden 1995 har den vært et museum.

Museumsmøllen

Dybbøl mølle er sitt eget museum. I møllemuseet finner du bilder og tegninger som illustrerer historien til Dybbøl mølle, og som tydeliggjør dens betydning som nasjonalsymbol. Bli kjent med historiske våpen og uniformer fra krigen i 1848 og 1851. Også kornlageret hører i dag til museet. Museet har omtrent 50 000 besøkende per år, og hele området ved Dybbøls skanser er i dag vernet som et nasjonalt minnesmerke, og kan ikke bygges på. 

Dybbøl Mølle museum

Krigsminnesmerker rundt møllen

Rundt møllen finnes det flere forskjellige krigsminnesmerker for de falne i krigen i 1864. I Historiesenter Dybbøl Banke kan du bli kjent med forhistorien, forløpet og virkningene av krigen. Også den 74 kilometer lange Gendarmstie går forbi møllen.

Fasit: Minnesmerke og håndverkskunst

Møllemuseet gir deg et blikk inn i møllerens håndverk. Samtidig er det også et minnesmerke for forgangne kriger. Når du besøker Dybbøl mølle, kan du lære mer om begge temaene og få et interessant innblikk i historien til Sydjylland.

Adressen

Møllen har naturligvis en postadresse. Hvis du kommer tilreisende med bil, legger du ganske enkelt følgende adresse inn i navigasjonsenheten din.

Dybbøl mølle
Dybbøl Banke 7
6400 Sønderborg
Danmark

Du finner mer om emnet på nettet ved å besøke følgende adresse (siden er på dansk):

http://1864.dk/